Loading

Genişleyebilir KBRN Dekontaminasyon Konteyneri

ÖZELLİKLER

Genişleyebilir KBRN Dekontaminasyon Konteyneri, insan yaşamının büyük risk altında kalabileceği ve ciddi tehlikelere yol açabilecek KBRN saldırılarına karşı üretilen tasarım ürünüdür.

-Konteynerin ve çadırın avantajlarını tek bir sistemde birleştiren Con-Tent teknolojisi kullanılmıştır.
-30-60 dakikada kurulabilir.
-Kontaminasyona maruz kalan insanlar gruplar halinde ve hızlı bir şekilde dezenfekte edebilebilir.
-Sistem aynı anda 2 adet yaya ve 1 adet sedyeli kontamine kişinin arınmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
-Saatte 36 kişi dekontamine edilebilir; bu sayı seri kullanım koşulları oluşturulursa saatte 72 hastaya kadar çıkabilir.
-Merkezinin konteyner olması ve çadır içi profiller sayesinde sağlam bir yapıya sahiptir.
TUBİTAK tarafından desteklenen bir projedir.

PROJELER

İLGİLİ FOTOĞRAFLAR